Piegāde var ilgt līdz 7 darba dienām.

Lojalitātes programma

Programma paredzēta reģistrētiem Nostra lietotājiem. Ar katru pirkumu 5% no pirkuma summas Jums tiks atgriezti lojalitātes punktu veidā.

Lojalitātes programmas noteikumi

Vispārīgie noteikumi

 • Programmu organizē UAB NOSTRA, uzņēmuma reģ. nr 120897213, reģistrētā adrese Sausių g. 44, Sausiai, Traku raj., Lietuva.
 • Noteikumi nosaka vispārīgos Programmas dalības nosacījumus Interneta veikalā.  Attiecības, kuras neregulē šie Noteikumi vai tās regulē daļēji, tiek regulētas ar citiem publiski paziņotiem Sabiedrības iekšējiem noteikumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 • Lojalitātes punkti – uzkrātā atlaide, kuru var izmantot, lai samaksātu par precēm NOSTROS interneta veikalā.
 • 1 lojalitātes punkts = 1 eiro.
 • Uzkrātos lojalitātes punkts var pārbaudīt savā kontā.
 • Ja Jums ir lojalitātes punkti, tos varat izmantot pasūtījuma apstiprināšanas posmā pirms apmaksas veikšanas.
 • Šie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka nosacījumus Lojalitātes programmas īstenošanai.
 • Uzņēmums patur tiesības jebkurā brīdī daļēji vai pilnībā mainīt Noteikumus, apturēt vai pārtraukt Programmas darbību, paziņojot par to Programmas dalībniekiem 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš publiski interneta veikalā vai atsevišķos gadījumos pa e-pastu.

Programmas noteikumi

 • Personai, kura vēlas kļūt par Programmas dalībnieku, ir jākļūst par NOSTRA interneta veikala reģistrētu lietotāju un jāapstiprina, ka ir pienācīgi iepazinusies ar Noteikumiem, Privātuma politiku un apņemas to ievērot.
 • Programmas dalībnieki, pieslēdzoties Programmai, piekrīt, ka to personas dati tiek apstrādāti kā aprakstīts šajos Noteikumos un Privātuma politikā.  Programmas dalībnieku personas datu apstrādātājs ir Uzņēmums. Personas dati tiek apkopoti un apstrādāti, pamatojoties uz Programmas dalībnieka piekrišanu un citiem likumīgiem pamatojumiem.
 • Lojalitātes punkti tiek ieskaitīti reģistrētā lietotāja kontā, kad pasūtījums ir pilnībā izpildīts, t.i., apmaksāts un piegādāts.
 • Lojalitātes punktu derīguma termiņš ir 6 mēneši no punktu piešķiršanas dienas. Mēs informējam pircējus par Lojalitātes punktu derīguma termiņa beigām, izmantojot pircēja norādīto kontaktinformāciju.
 • Ar lojalitātes punktiem var segt līdz 50% no pirkuma vērtības.
 • Pircējam piešķirto lojalitātes punktu summa tiek noapaļota attiecīgi matemātikas principiem.: ja skaitlis aiz pēdējā noapaļojamā cipara ir 5 vai lielāks, pēdējam ciparam pievieno 1, ja skaitlis aiz pēdējā noapaļojamā cipara ir mazāks par 5 , pēdējais cipars paliek nemainīgs.
 • Lojalitātes punkti nav samaināmi pret naudu.

Citi noteikumi

 • UAB NOSTRA ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Lojalitātes programmas Noteikumus un nosacījumus, informējot par to atjaunotos Lojalitātes programmas noteikumos.
 • UAB NOSTRA nav atbildīga par zaudējumiem, kas var rasties Programmas pārtraukšanas / apstādināšanas / Programmas noteikumu maiņas laikā.
 • Personas, kas piedalās Lojalitātes programmā, apstiprina, ka bez iebildumiem piekrīt šiem Noteikumiem un tajos izklāstītajiem Akcijas nosacījumiem un apņemas tos ievērot.

 

Noteikumi ir spēkā no 2020. gada 22. decembra

 

avatar